Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Hakkımızda

Hakkımızda

İçinden geçtiğimiz süreçte; sektörün hem ekonomik hem de yayıncı olmaktan kaynaklanan zorluklarını aşmanın çaresini dayanışma ve paylaşmakta gören yayıncılar, kooperatiflerini kurdu.

Aylarca süren ön çalışmanın ardından S.S. Yayınevleri İşletme Kooperatifi adıyla Nisan 2019 tarihinde Cağaloğlu’nda kurulan YAYKOOP, ilk genel kurulunu 19 Mayıs 2019’da gerçekleştirmiştir.


Güç Birliği Olarak “Kooperatif”

Uzun yıllardır yayıncılık sektöründe yaşanan ekonomik ve politik sorunlar artarak devam ederken, sansür gibi keyfi uygulamalar da buna eşlik etmiştir. Bir yandan ülkenin içinde olduğu ekonomik kriz diğer yandan sektörün acımasız rekabet koşulları, temel uğraş alanı kitap üretimi (eğitim/kültür/akademik vb.) olan yayıncıların görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini zorlaştırmıştır. Ancak bu olumsuz koşullar yayıncıların kendi çözümlerini üretmesini de beraberinde getirmiş, güç birliği ve dayanışma çabaları, kooperatifleşme düşüncesinin hayata geçirilmesi fikrini oluşturmuştur.


Neden Kooperatif?

Kooperatif, yayıncılık dünyasının onlarca yıllık özlemi olmasına rağmen May Yayınları sahibi Mehmet Ali Yalçın öncülüğünde kurulan YAYKO deneyiminden bugüne, somut bir sonuç alınamamıştır. Kooperatif çatısı altında sorunlara çözüm aramak sık sık gündeme gelmiş, “olsa ne iyi olur” denmiş, zaman zaman kurulması yönünde çalışmalar yapılmış ama maalesef bu girişimler sonuçsuz kalmıştır.

YAYKOOP, bu özlemlerin karşılığı, önceki çabaların devamı ve sonucudur.

Yayıncılık, toplumun eğitim ve kültür hayatında önemli yeri olan, buna karşılık büyük çaba ve özveri gerektiren emek yoğun bir faaliyet alanıdır. Parçası olmaktan onur duyduğumuz yayıncılık mesleğini yürütmek, hiçbir dönemde kolay olmadı. Ancak içinden geçtiğimiz süreçte özellikle küçük ve orta ölçekli yayınevleri için ayakta kalabilmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kooperatif, bu zorlukları ortak çabayla, dayanışmayla, imece ile aşmak için oluşturulmuş güçlü bir ortaklıktır. Bir arada olmanın sağladığı geniş olanaklarla, üretim, dağıtım, tanıtım, satış ve sergileme alanlarındaki sorunları aşmanın en iyi aracıdır.


Bilinçli Birliktelik

YAYKOOP, orta ve küçük ölçekli yayınevlerinin, yaşanan sorunlar karşısında bilinçli bir araya gelişidir. Kuruluşundan itibaren ortaklarının mesleki ve ekonomik kazanımları lehinde söz sahibi olmayı, edindiği birikim ve deneyimi başta kendi sektörü olmak üzere, toplumun tüm kesimleri ile paylaşmayı ilke edinerek, bu anlayışını ortaklarından aldığı güçle sürdürme hedefi gütmektedir.


Katılımcı ve Şeffaf Bir Yönetim Anlayışı

YAYKOOP, kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirirken, üyelerinin inisiyatifi ve katılımını esas alacaktır. Üyelerin çalışmalara ve projelere katılımı teşvik edilecek, gündeme alınan konular geniş katılımlı toplantılarda tartışılacak ve karara bağlanacaktır. YAYKOOP, demokratik ve katılımcı yönetim anlayışını tam bir mali şeffaflıkla bütünleştirecektir.


Sektör Bileşenleriyle İlkeli, Eşit İlişki

YAYKOOP, üretim ve dağıtım zincirinde yer alan diğer aktörlerle ilkeli, hakkaniyetli, eşit bir ilişkiyi esas alacaktır. Amacımız, herhangi bir aktör aleyhine çıkar elde etmek değil, aktörler arasında dengeyi ve eşitliği esas alıp tüm tarafları gözeten bir işbirliği ortamı yaratmaktır.

YAYKOOP’un asıl amacı, iyi kitap üretmek, bu kitapların en etkin şekilde tanıtımını ve dağıtımını sağlamak, olabilecek en uygun bedellerle okurlara ulaştırmaktır. Bunu yaparken yazarın, çevirmenin, yayıncının, dağıtımcının ve kitapçının içinde yer aldığı bu zincirin işlevli ve vazgeçilmez halkaları olduğunun bilinciyle davranacaktır.

YAYKOOP, yazarın ve çevirmenin olduğu kadar okurun da güvencesidir. Okurun nitelikli düşünce, kültür ve sanat ürünlerine rahatça ve en uygun bedelle erişmesi için gerekli koşulları yaratmakla yükümlendirmiştir kendisini. Yazar ile okur arasında bir köprüdür.

YAYKOOP, çok satar’ın yanında az satar’ı, büyük yayınevinin yanında küçük yayınevini de gözetecek, çok sesli, renkli bir yayın yelpazesinin güvencesi olacaktır.


Vizyonumuz

YAYKOOP, yenilikleri takip edip teknolojiden faydalanarak, ürettiği hizmetlerin kalitesini en üst düzeye çıkartmak suretiyle; yayıncılık ile ilgili ihtiyaç duyulan faaliyetleri yürüterek, ortaklarının ekonomik menfaatini ve memnuniyetini artırmayı; yayıncılık mesleğinin saygınlığını yükseltmeyi ve sektörün tüm aşamalarında yer almayı hedeflemektedir.


Misyonumuz

– YAYKOOP, ortağı olan yayıncıları, sunduğu ürün ve hizmetler bağlamında farklı ve güçlü kılarak, tercih odağı haline getirmek,

– Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik menfaatlerini korumak,

– Üretim safhalarında oluşan ve farklılık gösteren maliyetleri minimize ederek, ortaklarının birincil gereksinimi olan satış kanallarını artırarak, teşhir, tedarik ve dağıtım alanındaki sorunlarına çözüm aramak,

– Kültürel, sanatsal ve bilimsel üretimleri yaygınlaştırarak toplumun gelişimine katkı sağlamak,

– Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren kitap ve yayıncı kooperatifleriyle işbirlikleri gerçekleştirmek için çalışmalar yürütür.

Bütün bunların yanı sıra YAYKOOP;

– Amaçlarına uygun kooperatiflerin üst kuruluşlarına girmeyi de hedefler.

– Bu görevleri yerine getirirken; kooperatif kaynaklarıyla yaratılan artı değeri her türlü teknolojik, ekonomik, mali ve yönetsel düzenlemeler ile yeni hizmetleri hayata geçirmek için kullanır.

Kapat